logga-grön

Bidrag och ersättning

Föreningens styrelse har möjlighet att bevilja bidrag och ersättning till tränare eller aktiva för olika typer av kostnader som kan uppstå i samband med träning eller tävling.  För resor till större tävlingar gäller särskilda riktlinjer.

Bidrag kan sökas närsomhelst under verksamhetsåret genom ifylld blankett som behandlas löpande av styrelsen. Var noga med att ange kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig för eventuella kompletterande uppgifter. 

Tränarersättningar

Grupptränare 18 år och äldre 100:-/timme

Grupptränare 15-17 år 90:-/timme

Hjälptränare under 15 år och hjälptränare utan erfarenhet 55:-/timme

Ersättning för tävlingsdagar

<5 tim ger 150:-/dag
>5 tim ger 300:-/dag

Alla medlemmar inkl. tränare och styrelsemedlemmar betalar medlemsavgiften (300:-) eller familjemedlemskapsavgiften (600:-). Tränare som inte är aktiva utövare eller har aktiva barn kan skicka in kvitto för idrottsrelaterade utlägg för 300:-, ex träningsskor, gymkort etc.

Huvudtränare kan också kvitta sitt barns träningsavgift istället för att ta ut tränarersättning. 

Beslut för riktlinjer för stödet för aktiva och tränare:
              Del 1 av 2 för aktiva ålder 15-17:
              – aktiva 15-17 år får stöd enligt sitt resultat, se aktuella resultat om Svenska Friidrotts Ungdomsmärker
              – brons 500 kr, silver 1000 kr, guld 1500 kr
              – bara det bästa resultatet räknas in, inte i flera grenar
              – detta stöd kan användas för att delta i tävlingar eller att köpa idrottsrelaterade saker / tjänster

              Del 2 av 2 till alla aktiva:
              – till aktiva som åker till tävlingar på SM-nivå betalar föreningen resan och boende
              – man ansvarar för egen mat
              – om aktiva vill tävla på andra åldersgrupper betalar man själv

              Tränare som följer som huvudansvarig till tävlingen betalas 100% följande:
              – Resa: SJ andra klass, eller milersättning, dock ej över Skatteverkets nivåer mot utlägg
              – Boende hotell i jämförbart med tävlingshotellet mot utlägg / kvitto
              – 1 måltid (exklusivt alkohol) mot utlägg / kvitto

              Aktiva 18 år och över ansöker individuellt stöd enligt riktlinjer på föreningens webbsida.

Riktlinjer för träningsbidrag

Blankett som används när man ansöker för träningsbidrag:

Blankett som används när man ansöker för resebidrag: