logga-grön

Kommunen rustar upp Vilundaparken

Upprustning av utomhusanläggningar i området pågår under sommaren och hösten 2023. Spentab (Sportbyggarna Entreprenad AB) startar sitt arbete med omläggning av löparbanorna nästa vecka. Då kommer löparbanorna och fotbollsplanen att stängas av och arbetena kommer (om allt går som det ska) att vara klara sista september.

Arbeten som ska utföras

Löparbanorna får ny beläggning, nya räcken ska upp runt löparbanorna. Belysningen runt löparbanan byts ut till LED-belysning. Nya och större paviljonger till omklädningsrum för ishallens verksamhet och pumptrackbanan renoveras.

Under tiden arbeten utförs kommer delar av området stängas av med stängsel. Störningar i form av trafik och ljud från maskiner kan förekomma. Entreprenören kommer under anläggningstiden att göra allt för att minimera störningar för omgivningen.

Status arbeten

https://www.upplandsvasby.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/hallar-och-idrottsanlaggningar/vilundaparken.html

  • De gamla paviljongerna/omklädningsrummen utanför ishallen är borttagna.
  • Staket uppsatt runt det området.
  • Lagning av pumptrack i aktivitetsparken planeras med start måndag 19 juni till och med onsdag 28 juni. Området kommer att vara stängt under den perioden.

Utegymmet vid löparbanorna tas bort

De nya omklädningspaviljongerna till ishallens verksamhet är större och ger möjlighet till fler omklädningsrum. För att få plats med paviljongerna i området kommer utegymmet tas bort. Vi hänvisar till övriga utegym i området bland annat vid aktivitetsparken, utanför nya fotbollshallen, vid spåret i Smedgärdsspåret uppe i Apoteksskogen eller på andra platser i Väsby.